Δελτία τύπου

Δύο υποτροφίες σπουδών σε δημότη και υπάλληλο του Δήμου Πειραιά για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 – χορηγία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ και του Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies»

Από τη Διεύθυνση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά ανακοινώνεται ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies», θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δύο υποτροφίες σπουδών,  μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στους Δήμους 2021-2022» σε  δημότη και υπάλληλο  του Δήμου Πειραιά.

Οι υποτροφίες που παρέχονται στον Δήμο Πειραιά είναι :

  • Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ

Μία (1) πλήρης υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης σε δημότη του Δήμου Πειραιά στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο), σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρεται ο/η δικαιούχος.

 

  • ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 

  • Μία (1) πλήρης υποτροφία σπουδών σε υπάλληλο του Δήμου Πειραιά στο ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2) σε πρόγραμμα εξειδίκευσης Advanced Professional Studies (APS).

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται:

είτε πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης  (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης,  Μακράς στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14, τηλ. επικ. 2144053371 και 372)   μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικ.: κινητό ή σταθερό).
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου κ.α.)
  • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
  • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους ως εξαρτώμενα μέλη
  • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ.

είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση paideiasdp3@piraeus.gov.gr, σκαναρισμένη, θα φέρει υπογραφή και θα συνοδεύεται με επισυναπτόμενο αρχείο των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf)

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 08 /10 /2021

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά.

Όλη η προκήρυξη, οι σχετικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά https://piraeus.gov.gr (στην αρχική σελίδα – Πληροφορίες-Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης).

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button