Δελτία τύπου

Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν  τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Πειραιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1   Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση

Επιχειρήσεων

25 Χ Χ
2   Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 Χ Χ
3   Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ Χ
4   Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25 Χ Χ
5   Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 Χ
6  Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25 Χ Χ
7   Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50 Χ
8   Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 Χ
9   Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες

στην καθημερινή ζωή

25 Χ
10   Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης

(Social media)

25 Χ
11   Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ Χ
 12   Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 Χ Χ
13   Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
14   Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
15   Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
16  Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25 Χ Χ
17  Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ Χ
18  Επικοινωνία και Δυναμική της Ομάδας 25 Χ Χ
19  Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 Χ Χ
20  Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην

καθημερινή ζωή

25 Χ Χ
21  Ιστορία της Τέχνης 25 Χ Χ
22  Φωτογραφία 25 Χ
23  Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών

σε άτυπα  περιβάλλοντα μάθησης

25 Χ Χ
24  Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός

εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων,

διατροφή κλπ.)

25 Χ Χ
25  Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης

τουριστικών υπηρεσιών

25 Χ Χ
26  Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 Χ Χ
27  Βασικά Αγγλικά Α1 50 Χ Χ
28  Βασικά Γαλλικά Α1 50 Χ Χ
29  Βασικά Γερμανικά Α1 50 Χ Χ
30  Βασικά Ιταλικά Α1 50 Χ Χ
31  Βασικά Ιταλικά Α2 50 Χ Χ
32  Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25 Χ Χ
33  Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25 Χ Χ
34  Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία  25 Χ
35  Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί  50 Χ

 

 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά:

Τηλ. : 2144053371 & 2144053372

Ταχ. Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14

Email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

   (Την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο site του Δήμου μας, στον σύνδεσμο:

     https://piraeus.gov.gr/programmata-dia-viou-mathisis

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button