Δελτία τύπου

Ξεκινά τη λειτουργία του το κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά

Μια ακόμα πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας λαμβάνει ο Δήμος Πειραιά, με τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Πειραιά, η βελτίωση της λειτουργίας τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου, το οποίο υποστηρίζεται από μια πολυμελή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων περιλαμβάνουν:

  1. Παροχή οριζόντιας υποστήριξης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή δυνητικό επιχειρηματία ή επενδυτή απευθύνεται στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
  2. Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο Πειραιά. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν υποβολής και εξέτασης αίτησης λήψης στήριξης.
  3. Λειτουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα εκπονήσει σειρά μελετών οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τον Δήμο Πειραιά στην εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης.

 

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας έχει ενταχθεί στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Πειραιά και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου, διάρκειας τριών ετών, ανέρχεται σε συνολικά 6,1 εκατομμύρια ευρώ και ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά των εταιρειών ΙCAP Αdvisory Α.Ε – Grant Thornton Βusiness Solutions A.E.

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, ανέφερε: «Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα την ανάπτυξη ενός ισχυρού πλέγματος για τη στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης μας, αλλά και για νέους επιχειρηματίες. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί για εμάς έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την ανάπτυξη της πόλης μας. Είναι χαρακτηριστικό πως από τα συνολικά 80 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε διασφαλίσει μέσω της ΟΧΕ Πειραιά, περίπου 24 εκατομμύρια προωθούνται μέσα από μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών στο «επιχειρείν» και επιπροσθέτως  αξιοποιούμε πόρους και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μετά τη λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», συνεχίζουμε με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, με στόχο να παρέχουμε στις επιχειρήσεις όλη την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά συμβουλευτική υποστήριξη για να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικά τώρα που η οικονομία πλήττεται για ακόμα μια φορά εξαιτίας του κορωνοϊού, είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Θα συνεχίσουμε ως δημοτική αρχή να εργαζόμαστε, προκειμένου να τονώσουμε την τοπική οικονομία και να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις στην πόλη μας που φέρνουν ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας».

 

O Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, τόνισε:

«Ο Δήμος Πειραιά μετά την επιτυχημένη λειτουργία του Κέντρου καινοτομίας Blue Lab για την Γαλάζια Ανάπτυξη, με συνέπεια και σταθερότητα πρωτοπορεί και κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα. Προχωρεί και κάνει πράξη τη δημιουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Πειραιά, καλύπτοντας τις ανάγκες τους, σε ένα ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων.

Σε μια εποχή που η πανδημία του κορωνοϊού πλήττει την οικονομία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών και συμβουλευτικών εργαλείων,  συμβάλλουν στην ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, προσφέροντας μεγάλη ανάσα και ελπίδα στις επιχειρήσεις του Πειραιά».

 

Έναρξη Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά

 

Από σήμερα, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά ξεκινά να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις της πόλης που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

H συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Η υποβολή των προτάσεων λήγει στις 20/11/2020 (ώρα 15.00)

Οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

  • Θα ελέγξουν τη  δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.
  • Θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),  καθώς και στη συγκέντρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Θα υποστηρίξουν την επιχείρηση στην υποβολή του αιτήματος ελέγχου, εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητάς του Δήμου Πειραιά:

  • Τηλεφωνικά στο 210-7200169
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@piraeusbsc.gr
  • Με φυσική παρουσία, στη διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα εφαρμόσει και εναλλακτικές λύσεις απομακρυσμένης επικοινωνίας με σύγχρονα μέσα με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την εξατομικευμένη υποστήριξη.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button