Δελτία τύπου

Τέσσερις υποτροφίες σπουδών σε νέους και νέες του Δήμου Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ και του Κ.Δ.Β.Μ.2 “ΑΛΦΑstudies”

Από τη Διεύθυνση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά ανακοινώνεται ότι ο εκπαιδευτικός όμιλος ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies», θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τέσσερις υποτροφίες σπουδών,  μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στους Δήμους 2020-2021» σε νέους και νέες του Δήμου Πειραιά.

Οι υποτροφίες χορηγούνται  σε όσους επιθυμούν να σπουδάσουν,  αλλά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους, με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

Οι υποτροφίες που παρέχονται στον Δήμο Πειραιά είναι :

 • Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ

Δύο (2) ετήσιες  υποτροφίες για το 1ο έτος σπουδών σε όποιον από τους τομείς σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.

 • ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

      Δύο (2)  πλήρεις ετήσιες υποτροφίες, επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

 

Δεκτή θα γίνεται η αίτηση:

α)  που θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης,  Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2144053371 & 3372)   μαζί με τα ακόλουθα  δικαιολογητικά  και

β) που θα φέρει την υπογραφή (σκαναρισμένη) και θα συνοδεύεται με επισυναπτόμενο αρχείο των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση paideiasdp3@piraeus.gov.gr.

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, Τηλέφωνα: κινητό σταθερό κλπ και υποτροφία ή υποτροφίες που επιθυμούν να λάβουν).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος  φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2020, καθώς και  αντίγραφο του τελευταίου Ε9 (κηδεμόνων).
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους ως εξαρτώμενα μέλη
 • Για Α.Μ.Ε.Α. αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας.
 • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 28 /09 /2020

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αρχές Οκτωβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά.

Όλη η προκήρυξη, οι σχετικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά https://piraeus.gov.gr (στην αρχική σελίδα – Πληροφορίες-Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης).

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button