Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής - Αρχείο

239/20.Κατακύρωση του αποτελέσματος, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) – Τέλη απόρριψης του Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού δαπάνης 124.560 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΣΑΝΚΕ».

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button