Δελτία τύπου

5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του Προγράμματος Tech Revolution (URBACT III)

Στις 28 Νοεμβρίου, 2019 στα πλαίσια του προγράμματος Tech Revolution (URBACT III), διεξήχθη στο χώρο του blue/lab, του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, η 5η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του έργου με τη συμμετοχή και του Αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Καρύδη.
Η Τοπική Ομάδα Στήριξης συγκεντρώνει όλους τους τοπικούς παράγοντες που έχουν σχέση με την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης μας, όπως εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και του προσωπικού του Δήμου, επιχειρηματίες, στελέχη φορέων και επιχειρήσεων του Πειραιά, διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων Πειραιά και Δυτικής Αττικής, ενώ έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης.
Στόχος είναι, μέσω της Τοπικής Ομάδας Στήριξης να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες και συμμετοχικές αστικές πολιτικές, στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας, που να προωθούν την οικονομική ανάπτυξη στην πόλη μας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Κατά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους του bluelab, και στη συνέχεια έγινε ανάλυση των τοπικών προκλήσεων επιδιώκοντας την εξεύρεση λύσεων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις και θα ενσωματώνει γνώσεις από διεθνείς ανταλλαγές. Μέλη του Δήμου Πειραιά και της Τοπικής Ομάδας Στήριξης, στα πλαίσια του προγράμματος, ταξίδεψαν στην Εσθονία, ώστε να ενημερωθούν για τον τρόπο που κατάφερε η χώρα αυτή να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στην τεχνολογία και μετέφεραν προτάσεις οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν το έναυσμα για δημιουργικό διάλογο. Οι προτάσεις της Τοπικής Ομάδας Στήριξης θα αποτελέσουν τον κορμό του Τοπικού Σχεδίου Δράσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, στο τέλος του προγράμματος.

5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του Προγράμματος Tech Revolution (URBACT III) 5η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Στήριξης του Προγράμματος Tech Revolution (URBACT III)

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button