Δελτία τύπου

ΟΜΙΛΙΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Ομιλία για τα πλεονεκτήματα της γαλάζιας ανάπτυξης πραγματοποίησε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και επικεφαλής της πρωτοβουλίας  BlueGrowth κ. Πέτρος Κόκκαλης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Blue Invest in the Mediterranean 2019».

Την εκδήλωση διοργάνωσε στη Μάλτα,  η αρμόδια διεύθυνση για τη θαλάσσια πολιτική και την πολιτική αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσία του Καρμένου Βέλα, Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δικτύωση καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας με επενδυτές.

Σημειώνεται πως θετικές επιπτώσεις από το πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας,  αναμένονται και για την Ελλάδα, όπου ο δήμος Πειραιά έχει καταστεί ήδη πρότυπο ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας υλοποιήσει μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα και πετυχαίνοντας σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, με τελευταία την πρώτη θέση που απέσπασε στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Προώθησης της Επιχειρηματικότητας έτους 2018.

Μάλιστα, μέσα από τα προγράμματα αυτά, που έχουν συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 3 εκ. ευρώ,  εκπαιδεύονται συστηματικά επαγγελματίες της γαλάζιας οικονομίας, ενώ αντίστοιχη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται και σε νέους που δεν έχουν πρόσβαση σε εργασία και εκπαίδευση μέσα από δίκτυα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, μια μεγάλη τομή θα αποτελέσει η δημιουργία του πρώτου Κέντρου καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του έτους, και θα δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές φοιτητές, νέους επιχειρηματίες κ.α. να έρχονται σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες της Γαλάζιας ανάπτυξης.

Ο κ. Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε στην ομιλία του, στη σημασία της γαλάζιας οικονομίας στο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας και της Μεσογείου αλλά και στη σύνδεσή της με τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του πλανήτη που έχει θέσει ο ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030.

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την γαλάζια οικονομία στη Μεσόγειο. Είμαι περήφανος για τη δουλειά που γίνεται στο BlueGrowth, δομή ανάδειξης επιχειρηματικών ιδεών, που λειτουργεί ως γέφυρα καινοτόμων ιδεών στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας με νέους επιχειρηματίες που εμπνέονται από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο», τόνισε ο Πέτρος Κόκκαλης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Επίτροπο Βέλα για τη σημαντική συνεισφορά του στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας.

«Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη της στρατηγικής για τη γαλάζια οικονομία σχετίζεται άμεσα και με τους Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα με τον Στόχο 14 που αφορά τη «Ζωή στο Νερό» και την καταπολέμηση της ρύπανσης στη θάλασσα και της υπεραλίευσης καθώς και την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών», συμπλήρωσε ο κ. Κόκκαλης.

 

Για την εκδήλωση «Blue Invest in the Mediterranean 2019».

Η εκδήλωση, έχει προσδιορίσει πέντε βασικούς τομείς ανάπτυξης στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας: υδατοκαλλιέργεια, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσια βιοτεχνολογία, ωκεάνια ενέργεια και εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα από την ανάπτυξη των τομέων αυτών αναμένεται να προέλθουν 1,6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με τον Στόχο του ΟΗΕ «Ζωή στο Νερό», που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα λόγω της μορφολογίας της, θα πρέπει έως το 2030, να έχει επέλθει σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, να έχει διατηρηθεί τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, να έχει ρυθμιστεί αποτελεσματικά η αλιεία και να έχει τερματιστεί η υπεραλίευση, να έχει προχωρήσει η βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και να έχουν αυξηθεί τα οικονομικά οφέλη για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button