Δελτία τύπου

ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Με χαρά σας προσκαλούμε στο Φόρουμ για μια Κοινωνική Ένταξη που βασίζεται σε ενημερωμένα στοιχεία,
ανάλυση και υπεύθυνη επικοινωνία για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών και
δράσεων σε τοπικόεπίπεδο.
Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται στις 10 Δεκεμβρίου από τη Συμβίωση-Σχολή πολιτικών σπουδών στην
Ελλάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά και τη
Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας, στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όσους συμμετέχουν
στη βελτίωση της χρήσης δεδομένων και της επικοινωνίας για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή –
κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις μεταναστών και προσφύγων και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών. Διαρκεί από τις 10:00 έως τις 20:30 και περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις,
εργαστήρια και πολιτιστικό πρόγραμμα.
Η κοινωνική συνοχή βασίζεται στο δημοκρατικό κράτος δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ενώ ο σχεδιασμός και η εφαρμογή βιώσιμων και δίκαιων πολιτικών κοινωνικής ένταξης
εξαρτάται από τις σωστά ενημερωμένες και στηριγμένες στην επικοινωνία και διαβούλευση αποφάσεις που
βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων κοινοτήτων. Η αποτελεσματική, εμπεριστατωμένη και
επαληθευμένη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας για τη
κατανόηση των αιτιών και των μορφών της μετανάστευσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς
και στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για τη κοινωνική συμπερίληψη και συνοχή. Ωστόσο, η
συλλογή δεδομένων από μόνη της δεν μπορεί να σταματήσει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου
και την εφαρμογή πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις, εκτός και αν η έλλειψη πληροφορίας και
υπεύθυνης, δίκαιης και ανοικτής επικοινωνίας εκτίθενται και καταπολεμούνται με συνέπεια.
Η ενεργός συμμετοχή όλων είναι κομβική στις συζητήσεις. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα
ελληνικά ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα Αγγλικά
Παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως τις 2 Δεκεμβρίου, συμπληρώνοντας τη Φόρμα
Συμμετοχής
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένος και το πρόγραμμα θα σταλεί σε όσους δηλώσουν
συμμετοχή. Η πρόσκληση είναι προσωπική.
Σας ευχαριστούμε θερμά,
Δέσποινα Συρρή – Συμβίωση-Σχολή πολιτικών σπουδών στην Ελλάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Πέτρος Κόκκαλης – Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Δήμου Πειραιά

Πρόγραμμα Φόρουμ για Κοινωνική Συμπερίληψη

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button