Δελτία τύπου

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, όσοι ιδιοκτήτες διακόπτουν την ηλεκτροδότησή των ακινήτων τους,  σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α΄). Επίσης απαλλάσσονται από οφειλές τελών καθαριότητας και φωτισμού, όλοι εκείνοι οι ιδιοκτήτες, για όσο διάστημα είχαν διακόψει την  ηλεκτροδότησή  των ακινήτων τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου και εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και υπεύθυνη δήλωση τους ότι δεν το χρησιμοποιούσαν. Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

 

Ο Δήμος Πειραιά  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Ανταποδοτικών  Τελών και ΤΑΠ στο Δημαρχείο Πειραιά, Δραγάτση 12, 1ος όροφος, γραφείο 10, έως και την 18/01/2019, προσκομίζοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :

1.Βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για την διακοπή          ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

2.Υπεύθυνη δήλωση του/ων ιδιοκτήτη/ών του ακινήτου περί μη χρήσης και ηλεκτροδότησής του (χορηγείται από την υπηρεσία)

  1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας (σε ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή βεβαίωση μηχανικού για τα τ.μ. του ακινήτου και
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του/των ιδιοκτήτη/ων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, στα τηλέφωνα 2132022049-048-038-051-006, καθημερινά από τις 07.30 έως τις 15.00.

 

Ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου κ. Γιάννης Μελάς, δήλωσε: «Μετά από οχλήσεις μας τριών και πλέον ετών στο αρμόδιο Υπουργείο, τον περασμένο Ιούλιο στον νόμο για το σχέδιο  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1»,  δόθηκε η δυνατότητα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν διακόψει την ηλεκτροδότηση σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούσαν, κυρίως λόγω οικονομικής κρίσης, και δεν είχαν καταθέσει στο Δήμο μας υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή του ακινήτου τους από δημοτικά τέλη,  να προσέλθουν και να καταθέσουν εκπρόθεσμα τη δήλωση και να διαγραφούν ή να μην αναζητηθούν οι όποιες οφειλές είχαν προκύψει ή θα προκύψουν. Δυστυχώς, όσοι ιδιοκτήτες κατέβαλαν άδικα ποσά που αφορούσαν τέτοιου είδους οφειλές δεν δίνεται η δυνατότητα να τους επιστραφούν, καθώς ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή το απαγορεύει ρητά. Αν και η λύση που δόθηκε δεν είναι πλήρης,  καλούμε όσους Πειραιώτες έχουν ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση να προσέλθουν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πειραιά, να δηλώσουν τη διακοπή και να επωφεληθούν της ρύθμισης. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι τον Ιανουάριο του 2019».

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button