Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση ενδ για την προμήθεια δρομολογητή (Routerboard) για τη ζεύξη του κεντρικού Δημαρχείου με το ΠΙΚΠΑ

Ο ∆ήµος Πειραιά πρόκειται να προβεί στην προµήθεια δροµολογητή (Micro Tik RouterBoard 2011 iL-RM) για τη ζεύξη του Κεντρικού ∆ηµαρχείου µε το ΠΙΚΠΑ.

Source
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button