Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 12 έτη μίσθωση, ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Β΄Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, προκειμένουν να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των Υπηρεσιών

Προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί στη 12 έτη µίσθωση ακινήτου/ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της B΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά, για να χρησιµοποιηθεί/θούν για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου που στεγάζονται στο κτήριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά), καθώς και στο κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καλεί τους ενδιαφεροµένους να προσκοµίσουν αίτηση – προσφορά προς τον ∆ήµο, έως και την 11-6-2018.

Source
Πρόσκληση ΕνδιαφέροντοςΛοιπά αρχεία
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button