Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση ενδ επισκευής ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών

Ο ∆ήµος Πειραιά ενδιαφέρεται για την επισκευή & συντήρηση του ψυκτικού θαλάµου συντήρησης νεκρών για τις ανάγκες του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου.

Source
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button