Προϋπολογισμός – Τεχνικό Πρόγραμμα

Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 2η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 1η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Προϋπολογισμός 2023

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 11η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 10η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 9η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 8η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 7η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 6η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 5η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 4η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 3η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 2η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 1η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2022

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 10η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 9η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 8η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 7η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 6η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 5η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 4η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 3η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 2η Τροποποίηση (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 1η Τροποποίηση(OE) (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 (Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2021

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 8η Τροποποίηση Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων

Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2020 (Εισήγηση Προϋπολογισμού 2020)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 (7η Τροποποίηση) Εξώφυλλο – Πηγές Χρηματοδότησης – Πίνακας Έργων

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2019

Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 Εξώφυλλο Πηγές ΧρηματοδότησηςΠίνακας Έργων

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2018

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2017

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2016

Προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2015

Back to top button