Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές του Δήμου Πειραιά δεν λειτουργούν προσωρινά λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος.

Back to top button