Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Στην νέα πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Δήμου Πειραιά μπορούνπλέον οι ενδιαφερόμενοι:
α) να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες οφειλές τους προς τον Δήμο, β) να εξοφλήσουν άμεσα την οφειλή τους με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, γ) να ενημερωθούν για την ταυτότητα οφειλής μέσω της οποίας θα εξοφλήσουν ηλεκτρονικά (ή και με τα υπόλοιπα διαθέσιμα κανάλια των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών), δ) να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι’αυτούς ο Δήμος (διακανονισμοί, αβεβαίωτες οφειλές με απόσπασμα-οίκοθεν, κλήσεις), ε) προβολή ιστορικού πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα.
Στο επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν επιπλέον Υπηρεσίες όπως η προβολή και εκτύπωση των σχετικών διπλοτύπων, η μερική είσπραξη των οφειλών κ.α.
Η σύνδεση στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών γίνεται με χρήση των προσωπικών σας κωδικών στο taxisnet, όταν αυτό ζητηθεί από την σχετική υπηρεσία-σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η εξόφληση της οφειλής σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, μέσω e-banking, phone-banking ή με κάθε άλλο διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών, γίνεται με χρήση
της Ταυτότητας Οφειλής (25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ – RF) ο οποίος αναγράφεται στο ηλεκτρονικό/έντυπο ειδοποιητήριο ή δίπλα στην κάθε οφειλή.
Στην καρτέλα οφειλέτη εμφανίζονται μόνο οι βεβαιωμένες οφειλές που συνδέονται με το ΑΦΜ του.
Συνεργαζόμενες Τράπεζες και Κανάλια Πληρωμής.
Δείτε τον Πίνακα συνεργαζόμενων Τραπεζών και τα κανάλια εξυπηρέτησης εδώ .

Προϋποθέσεις πληρωμής
1) Ως ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής λογίζεται η ημερομηνία
κατάθεσης.
2) Χρηματικοί Κατάλογοι και προσαυξήσεις εξοφλούνται εμπρόθεσμα αν η
κατάθεση έχει πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.
3) Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που
καταχωρείτε.
4) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία
του στην καρτέλα του Δήμου είναι λάθος ή επιθυμεί να κάνει κάποια αλλαγή
τότε μπορεί να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τη διόρθωση των
στοιχείων του, στο email: e-payments@piraeus.gov.gr .
Για οποιαδήποτε πληροφορία οικονομικής φύσης  παρακαλώ
επικοινωνήστε στο email: e-payments@piraeus.gov.gr
Για τεχνικά ζητήματα επικοινωνήστε στο email: it@piraaeus.gov.gr

 

Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Back to top button