Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

Τακτικά Μέλη

Αλέξανδρος Αργουδέλης

Αντωνία Καρακατσάνη

Γρηγόριος Καψοκόλης

Χαραλαμπία Ζηλάκου

Κυριάκος Μανωλάκος

Κυριακή Μπουρδάκου

Δημήτριος Γκερλές

Αλέξανδρος Κοτέας

Αλιγιζάκη Ασπασία

Καρύδης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ανδριάνα Ζαρακέλη

Ιωάννης Βοϊδονικόλας

Ιωσήφ Βουράκης

Χαρουτιούν Μαρκαριάν

Ιωάννης Κατσαφάδος

Δημήτριος Βλαχάκος

Παναγιώτης Αναστασάκος

Παναγιώτης Βουτυράκος

Διαμάντω Μανωλάκου

Back to top button
Close