Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

23η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση,Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

19η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

17η Συνεδρίαση, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

16η Συνεδρίαση,Πέμπτη 26 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ.μ.

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

12η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ(ΕΚΤΑΚΤΗ)

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

10η Συνεδρίαση, Δευτέρα 11 του μηνός Ιουνίου και ώρα 12:00 μ.μ.

9η Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

8η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Close