Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

10η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

9η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8  Μαρτίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

8η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

6η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ(EKTAKTH)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(EKTAKTH)

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

64η Συνεδρίαση, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

Κατάσταση 64ης Συνεδρίασης

63η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 63ης Συνεδρίασης

62η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 62ης Συνεδρίασης

61η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 61ης Συνεδρίασης

60η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 60ης Συνεδρίασης

59η Συνεδρίαση,Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 59ης Συνεδρίασης

58η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 58ης Συνεδρίασης

57η Συνεδρίαση,Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 57ης Συνεδρίασης

56η Συνεδρίαση,Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 56ης Συνεδρίασης

55η Συνεδρίαση,Τρίτη 6  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση,Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

52η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

51η Συνεδρίαση,Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

44η Συνεδρίαση,12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

28η Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

Close