Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

52η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

51η Συνεδρίαση,Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

47η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

44η Συνεδρίαση,12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

28η Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

Close