Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 16:30

26η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1-10-2018 και ώρα 16:30

25η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-9-2018 και ώρα 16:00

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

Close