Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειρος ΔιαγωνισμόςΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςΠροϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑΠερίληψηΜελέτηΑποτέλεσμαΜειοδότης
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος & ψυχράς πρ/σμού δαπάνης 35.242,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 19-9-201819/09/201835.242,04

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών κηποτεχνίας18/09/201861.695,30

Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου26/10/201869.812,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ5-11-201836.806,79

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6-11-201834.803,10

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 265 ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ 5-11-201815.216,04

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018-19 πρ/σμού 45.345,25 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 26-11-18 26/11/201845.345,25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 37.115,08 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ26/11/20837.115,08

Close