Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειρος ΔιαγωνισμόςΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςΠροϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑΠερίληψηΜελέτηΑποτέλεσμαΜειοδότης
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος & ψυχράς πρ/σμού δαπάνης 35.242,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 19-9-201819/09/201835.242,04

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών κηποτεχνίας18/09/201861.695,30

Close