Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος
Μέλας Ιωάννης

Τακτικά Μέλη
Αστεριάδη Καλλιόπη
Βεντούρης Ανδρέας
Ζηλάκου Χαραλαμπία
Καλαμακιώτης Νικόλαος
Μαστρονικόλας Ιωάννης
Ρέππας Παναγιώτης
Σαλπέας Ηλίας
Σδρένιας Χρήστος
Σταθάκη Μαρία
Σιγαλάκος Κυριάκος

Αναπληρωματικά Μέλη
Αντωνάκου Σταυρούλα
Αργουδέλης Αλέξανδρος
Βοϊδονικόλας Γεώργιος
Γκερλές Δημήτριος
Καρβουνάς Νικόλαος
Κάρλες Αναστάσιος

Close