Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος
Βεντούρης Ανδρέας

Τακτικά Μέλη
Αστεριάδη Καλλιόπη
Ζηλάκου Χαραλαμπία
Καλαμακιώτης Νικόλαος
Μαστρονικόλας Ιωάννης
Ρέππας Παναγιώτης
Σαλπέας Ηλίας
Σδρένιας Χρήστος
Σταθάκη Μαρία
Σιγαλάκος Κυριάκος

Αναπληρωματικά Μέλη
Αντωνάκου Σταυρούλα
Αργουδέλης Αλέξανδρος
Βοϊδονικόλας Γεώργιος
Γκερλές Δημήτριος
Καρβουνάς Νικόλαος
Κάρλες Αναστάσιος

Back to top button
Close