Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος
Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά

Τακτικά Μέλη
Αντωνάκου Σταυρούλα
Αργουδέλης Αλέξανδρος
Βεντούρης Ανδρέας
Βοϊδονικόλας Γεώργιος
Ζηλάκου Χαραλαμπία
Καλογερόγιαννης Παναγιώτης
Καρβουνάς Νικόλαος
Κάρλες Αναστάσιος
Μελά Σταυρούλα
Σαλπέας Ηλίας

Αναπληρωματικά Μέλη
Αστεριάδη Καλλιόπη
Γκερλές Δημήτριος
Μαντούβαλος Νικόλαος
Μαστρονικόλας Ιωάννης
Ρέππας Παναγιώτης
Σιγαλάκος Κυριάκος

Back to top button
Close