Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ/ΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
Ζηλάκου Χαραλαμπία Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών για την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών. 2132022015
Αγραπίδης Χρήστος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.  2132022773

2132022124

 xagrapidis@pireasnet.gr
Ειρήνη Νταϊφά Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού με
αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού, εκτός του τμήματος Αθλητισμού.
2104143356

2104143359

 irene.daifas@gmail.com
Τζεφεράκος Αλέξανδρος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων, της  Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Καρβουνάς Νικόλαος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών. 2132022767  2132022013 karvounas@gmail.com
Καλαμακιώτης Νικόλαος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης καθώς επίσης και την έκδοση της τελικής απόφασης για την έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων. 2132022361

2132022119

Close