ελληνικά
Small text Medium text Large text

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά


Δραγάτση 12 - Κεντρικό Δημαρχείο – 2ος όροφος


Τηλ  213 2022017      213 2022007

emails: sylergazdimoupeiraia@gmail.com

prergazdimoupeiraia@gmail.com

gengramergazdimoupeiraia@gmail.com

dimsxeseisergazdimoupeiraia@gmail.com

 

                                                  Ιστοσελίδα:http://www.sedpeiraia.gr

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010551318041

Fax  213 2022007

 

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Πειραιά


Δραγάτση 12 - Κεντρικό Δημαρχείο – 2ος όροφος


Τηλ  213 2022017      213 2022007

emails: sylergazdimoupeiraia@gmail.com

prergazdimoupeiraia@gmail.com

gengramergazdimoupeiraia@gmail.com

dimsxeseisergazdimoupeiraia@gmail.com

 

                                                  Ιστοσελίδα:http://www.sedpeiraia.gr

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010551318041

Fax  213 2022007

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by