ελληνικά
Small text Medium text Large text

Σωματείο Ημερομίσθιου Προσωπικού Δήμου Πειραιώς

και Πέριξ Δήμων «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»


Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Α – Εργατικό Κέντρο Πειραιά


Τηλ    213 2022501


Fax     213 2022501

 

       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by