ελληνικά
Small text Medium text Large text

    

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στο εξής για να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά ΔΕΝ θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγγραφεί χρήστης.  

Εαν επιθυμείτε την επώνυμη καταγγελία, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο κείμενο της καταγγελίας.

 

    

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στο εξής για να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά ΔΕΝ θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγγραφεί χρήστης.  

Εαν επιθυμείτε την επώνυμη καταγγελία, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στο κείμενο της καταγγελίας.

 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά. Στόχος μας η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά. Στόχος μας η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! Η παραλαβή των πιστοποιητικών του Δημοτολογίου γίνεται αυτοπροσώπως από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, που στεγάζεται στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ενδεχομένως, κατά την διαδικασία υποβολής νέας αίτησης, να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Παρακαλούμε αγνοείστε το σφάλμα. Η υποβολή νέας αίτησης λειτούργησε κανονικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! Η παραλαβή των πιστοποιητικών του Δημοτολογίου γίνεται αυτοπροσώπως από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, που στεγάζεται στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από 2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ενδεχομένως, κατά την διαδικασία υποβολής νέας αίτησης, να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος. Παρακαλούμε αγνοείστε το σφάλμα. Η υποβολή νέας αίτησης λειτούργησε κανονικά.

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by