ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
End Date/Time: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 19:00,

Θέμα 1ο : Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Θέμα 2ο: Αποδοχή έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο 4ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 3ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από το 13ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 4ο: Αίτημα έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης από το 45ο Νηπιαγωγείο Πειραιά.

Θέμα 5ο : Έναρξη διαδικασίων για την προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείων σχολικών μονάδων εμβέλειάς μας.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 1940/2.2018 (Β’ 310) υπουργικής απόφασης ‘Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8440/2011 (Β’ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Θέμα 7ο: Απόφαση για την ανάθεση προμήθειας γαντιών για τους/τις σχολικούς/κές καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων εμβέλειάς μας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.

Θέμα 8ο: Απόφαση για την ανάθεση προμήθειας γάλακτος για τους/τις σχολικούς/κές καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων εμβέλειάς μας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου.

Created by Γιάννης On 17/4/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by