ελληνικά
Small text Medium text Large text

Event Detail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Start Date/Time: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
End Date/Time: Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Recurring Event: One time event
Importance: Normal Priority
Description:

ώρα 11:00 πμ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση νομικής υποστήριξης του πρώην Δημάρχου Πειραιά κ. Μιχαλολιάκου Βασιλείου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Πειραιά κατά τη δικάσιμο της 26-2-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, από δικηγόρο του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρθρ. 244 παρ. 5 περ. στ΄ «περί νομικής υποστήριξης υπαλλήλων & αιρετών Δήμων & Περιφερειών»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 1.589,43 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.28 του προυπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το Δ.Π. 241 (ντίζα κά).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 36.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6236.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στη μίσθωση ενός ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Ακτή Μιαούλη, Αγ. Διονυσίου, Θ. Ρετσίνα, Παπαστράτου, Βασιλαδίου, Μακρών τειχών, Δ. Ομ. Σκυλίτση, Μπιζανίου, Τζακάλωφ, Νέστωρος, Δεξίπου, Μίνωος, Λ. Αλεξ. Παπαναστασίου, Ζαχαρίου μέχρι συναντήσεως της Ακτής Κουμουνδούρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση των συστεγαζόμενων Ζαννείου Γυμνασίου – Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά.

ΘΕΜΑ 4 ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6232.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου φανερού προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στη μίσθωση δύο ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Ε΄ Δημ. Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Θερμοπυλών –Αγ. Διονυσίου – Μεθώνης – Φωκίωνος και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Μουσείων για την Ιστορία της πόλης του Πειραιά 19ου και 20ου αι. και τη στέγαση συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων.
 

Created by ΗΛΙΑΣ On 9/2/2018

Export to Desktop Event:  Single  

Επιστροφή          
       
 
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by